Yeni çek kanununa aykırı "hamiline çek" kullandıysanız YANDINIZ

2010-01-16 14:21:00

Yeni çek kanununun, "hamiline" düzenlenen çeklerin diğer çeklerden ayırt edilebilecek şekilde basılması ve kullanılmasını düzenleyip aksi davrananları da hapis ile cezzalandırmak  istemesinin sebebi; ekonomide bolca bulunan HAMİLİNE çek kullanımını kontrol altına almak ve KAYITDIŞI EKONOMİ ile mücadele etmektir ...

Kısaca "hamiline çek" e kanunun bakış açısıını belirttikten sonra konuyu kanun ışığında netleştirelim.. 

Özetle hamiline çek kullanımı
1- Şeklen açıkça ayırt edilebilecek biçimde banka tarafından bastırılır
2- Sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır
3- Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.
4- 5941 sayılı yasaya aykırı olarak hamiline çek kullanılırsa banka bu durumu en geç 1 hafta içinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve Cumh.Baş Savcılığına bildirmek zorundadır..
5- Yasaya aykırı olarak her çek yaprağı kullanımı için 1 yıla kadar hapis cezası vardır..
tzkn.. tozkan... tozkant...
 
İLGİLİ KANUN MADDELERİ :
ÇEK KANUNU
Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009

Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri
MADDE 2 –
(6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir. Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.

Bankaların bildirim yükümlülüğü
MADDE 4 –
(3) Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet başsavcılığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. 

Diğer ceza hükümleri
MADDE 7 –
(9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

11042
0
0
Yorum Yaz